تشکر از شما برای ثبت نام در وبینار
لطفا در تلگرام به ادمین پیام داده و منتظر باشین تا لینک ورود به وبینار در روز انتخابی برای شما ارسال شود.