محسن مجیدی راد بنیان گذار آکادمی مجیدی راد بوده و آموزش های ایشان در زمینه بازارهای مالی بویژه بازار فارکس می‌باشد.